Tietosuojaseloste

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste.

 

Rekisterin pitäjä

HyvinvointiPortti Kanelia Oy

Maapadontie 3 F, 00640 Helsinki 

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Anne Liukkonen

p. 044 258 2319

e-mail: anne@hvp-kanelia.com 

www.kanelia.fi 

 

Rekisterin nimi 

Hyvinvointiportti Kanelian asiakasrekisteri;

- sähköinen asiakarekisteri = sähköpostiosoitteet

- manuaalinen hoitokorttirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, tiedottamiseen, markkinointiin sekä kehittämiseen. Yhteystietoja kerätään asiakkuussuhteiden hoitamista ja tiedotusta varten. 

Hoitoihin liittyviä manuaalisia hoitokortteja ylläpidetään hoitojen seurantaa varten, jolloin hoidot voidaan toteuttaa asiakkaalle parhaalla mahdollisella tavalla, asiakkaan terveydentila huomioiden. 

 

Rekisterin tietosisältö

Sähköinen rekisteri sisältää asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä luovuttamat yhteystiedot. 

Manuaalinen hoitokorttirekisteri sisältää asiakkaan allekirjoituksellaan vahvistamat tiedot itsestään sekä muistiinpanoja tehdyistä hoidoista. 

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot sähköisesti tai manuaalisesti.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan Hyvinvointiportti Kanelian asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin sähköiset tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Manuaalinen rekisteri säilytetään lukitussa tilassa, joka on suojattu hälytyslaitteilla ja johon ei ole ulkopuolisilla pääsyä. 

 

Tarkastusoikeus

EU 2016/679:n 15. artiklan mukaisesti asiakasrekisteriin rekisteröity henkilö voi tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.

Tietojen tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Se tulee lähettää osoitteeseen: HyvinvointiPortti Kanelia / Anne Liukkonen, Maapadontie 3 F, 00640 Helsinki. 

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistoa

EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

 

EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.