"Muuta ajatuksesi ja voit huomata, että elämä ympärilläsi muuttuu"
-Wayne Dyer-


 

Ajatukset

 

No voihan ajatus …

 

Kuten kaikki muukin elämässämme myös ajatukset ovat energiaa. 

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että ihmisen tietoisuuden läpi kulkee arviolta noin 60 000 - 70 000 ajatusta vuorokaudessa, ehkä enemmänkin?
Huomioimme siis päivän mittaan vain pikkuisen murto-osan siitä mitä ajatuksia tietoisuudessamme virtaa. 

 

Kaikilla ajatuksillamme on valtavan suuri vaikutus siihen miten kokonaisuus nimeltään ihminen toimii. Ajatuksemme vaikuttavat tunteisiimme, toimintaamme, reaktioihimme, kehon eri järjestelmien toimintaan jne. - eli ihan kaikkeen. 

Ajatuksemme vaikuttavat suurelta osin siihen miten koemme ympäröivän maailman ja millaiseksi elämämme koemme. Me myös luomme ajatuksillamme maailmaa vaikka se joistakin ihmisistä hieman oudolta voi kuulostaakin. 

 

Ei siis lainkaan turhaan puhuta ajatuksien voimasta. 

 

Ihminen on kuin tietokone, jonka muistijärjestelmään on tallentuneena kaikki ajatukset ja elämäntapahtumat syntymästä tähän hetkeen asti. Ihmisen muistijärjestelmän ohjelmoinnit ovat muodostuneet hyvin suurelta osin niissä varhaisissa lapsuuden ja nuoruuden kokemuksissa, jotka ovat vallinneet omassa historiassa ja joihin lapsi tai nuori ei ole itse voinut vaikuttaa. Siellä on muodostunut ajatuksia jos jonkinmoisia, jotka ovat vaikuttamassa kaikkeen omassa elämässä. Osa ajatuksista on varsin käyttökelpoisia ja hyviä ja osa sellaisia, joista on paljon haittaa itselle ja jotka tuovat arkeen ahdistusta hankaloittaen elämää usealla eri tavalla.

Niin haitalliset kuin hyvätkin tallentuneet ajatusrykelmät asustavat alitajuntamme tasolla, mikä tarkoittaa sitä että tietoinen mielemme pitää tiettyjä ajatuskuvioita niin itsestäänselvyytenä ja ainoana totuutena ettemme tule ajatelleeksi, että jotkut ajatuksistamme voisivat millään tavalla olla epätosia. Tietoinen mielemme ei myöskään huomaa, että jotkin ajatuskuviot tulevat mielen näkyviin alitajunnasta, ja koska nuo tutut ajatuskuviot ovat niin syvälle juurtuneita (eli sinne alitajuntaan), toimimme huomaamattamme niiden ohjaamina useimmiten päivästä toiseen. 

 

Usein toistuvat haitalliset alitajunnan kautta ohjautuvat ajatuskuviot voivat liittyä esimerkiksi riittämättömyyteen, syyllisyyteen, osaamattomuuteen, huonouteen, itsen vertaamiseen muihin, ujouteen, häpeään, omaan kehoon tyytymättömyytenä, pelkoihin jne. 

On sanomattakin selvä, että edellisen kaltaiset ajatukset itsestä ovat erittäin haitallisia ja vaikeuttavat elämää monella tavalla. 

Mikäli ihmisellä on elämää haittaavia toistuvia ajatuksia, on se useimmiten merkki siitä, että alitajuntaan on tallentuneena sellaisia uskomuksia itsestä, jotka eivät ole ollenkaan totta, mutta ihminen on oppinut pitämään niitä totena.

Tuolloin on tarpeellista ryhtyä toimiin oman muistijärjestelmän ohjelmoinnin uusimiseksi. 

 

Siinä missä tietokoneiden käyttöjärjestelmiä tulee päivittää ja koneiden toimintaa haittaavia virusohjelmia tulee poistaa niin myös ihmisen muistikäyttöjärjestelmä vaatii päivityksiä sekä mahdolliset elämää haittaavat ja hankaloittavat virusajatusohjelmat tulee poistaa ja korvata uusilla päivitetyillä versioilla. Sellaisilla jotka eivät haittaa arjen elämää vaan päinvastoin - auttavat ja tukevat ihmistä arjen eri tilanteissa.  

 

Ajatuksen nopeus on vähintäänkin valon nopeus eli 300 000 km sekunnissa. Ei siis ihme, ettemme havaitse kaikkia 60 000 - 70 000 ajatustamme vuorokauden aikana, koska ne hujahtavat välähdyksinä nopeasti tiedostavan tietoisuutemme ohi. Mutta, vaikka emme kaikkia ajatuksia tietoisesti havaitse, se ei tarkoita ettemmekö kuitenkin jollakin tavalla reagoisi niihinkin ajatuksiin, jotka valon nopeudella käväisevät mielemme kentässä. 

 

Tiede ei tiedä missä ajatukset varastoituvat tai asuvat. Käsitykseni mukaan yksikään aivokirurgi ei ole löytänyt työtä tehdessään ihmisen aivoista ajatusta tai ajatusrykelmää. Aivoista löytyy kyllä järjestelmä, joka käsittelee energiaa siten, että kutsumme prosessin lopputulosta ajatuksiksi, jotka sitten puolestaan saavat koko ihmisen olemuksessamme kaikenlaista aikaiseksi.


Käsitykseni ja kokemukseni mukaan olemme säilöneet ajatuksiemme energian ympärillämme olevaan auraan eli energiakehoihin eli sähkömagneettiseen energiakenttään, joka on olemassa jokaisella ihmisellä. Ja koska aura ympäröi meitä joka hetki niin myös siihen varastoituneet ajatuksemme vaikuttavat sieltä käsin meihin joka hetki. Ajatukset ovat energiaa jota emme silmin näe, mutta täysin kiistattomasti tiedämme niiden olevan olemassa ja vaikuttavan meihin. 

 

On hyväksi harjoitella havainnoimaan millaisiin ajatuksiin huomio kiinnittyy päivän mittaan. Mikäli huomio toistuvasti kiinnittyy sellaisiin ajatuksiin, jotka saavat olon tuntumaan kurjalle ja jopa ahdistavallekin, on tarpeellista alkaa etsimään niitä virheellisiä ajatusohjelmointeja, jotka häiriön aiheuttavat. Ne voidaan puhdistaa ja muuttaa. 

 

Ajatukset ovat myös jokaisen tunteen taustalla - tämäkin on hyvä oppia muistamaan. Ensin on ajatus ja sitä seuraa jokin tunne. 

 

Ajattelethan itsestäsi jotakin hyvää juuri nyt.

 

Lämpimin ajatuksin

-Anne