"Hypnoosin tärkein tehtävä on auttaa ihminen pois hypnoosista"

-Khrisnamurti- 

 

Esim. jatkuva pakonomainen suorittamisen kulttuuri ja krooninen stressi ovat oivia esimerkkejä hypnoottisesta tilasta, josta ihminen voidaan auttaa hypnoosin avulla pois.


 

Kognitiivinen hypnoterapia

 

Hypnoterapialla voidaan hoitaa laaja-alaisesti erilaisia ongelmia, jotka hankaloittavat elämää arjessa. Arkea hankaloittavat ongelmat voivat olla esimerkiksi:


- kuormittavat ja toistuvat arjen toimintaa hankaloittavat tunteet ja ajatukset

- itsetunnon ja itsetuntemuksen ongelmat

- yleinen ahdistuneisuus

- masennus

- unettomuus

- stressi

- addiktiot

- paniikkihäiriöt

- syömishäiriöt

- psykosomaattiset oireet

- jne. 

 

Kognitiivinen hypnoterapia on lempeä hoitomuoto, jonka avulla voidaan tunnistaa ongelmat ja niiden juuret eli alkusyyt, jotka ovat löydettävissä ihmisen ollessa rentoutuneessa tilassa. 


Hypnoterapian avulla synnytetään ja vahvistetaan ongelmia korjaavia ratkaisumielikuvia ja vahvistetaan asiakkaan omaa kykyä, rohkeutta ja viisautta muuttaa omaa toimintaansa ongelmalliseksi kokemassaan tilanteessa. 

 

Kognitiivinen hypnoterapia on kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja positiiviseen psykologiaan rakentuva hoitomenetelmä, jonka tuloksellisuudesta on pitkäaikaiseen kliiniseen kokemukseen sekä empiiriseen tutkimukseen perustuvaa näyttöä. 

 

Hypnoterapia on myös tehokas keino mielen ja kehon rauhoittamiseen ja sen avulla voidaan saada selkeämpi yhteys mielen ns. syvempiin rakenteisiin eli ihmisen omaan alitajuntaan, josta käsin yleensä psyykkiset ja fyysiset oireilut hankaloittavat arkea. 

 

Kognitiivinen hypnoterapia voi olla oma hoitokokonaisuutensa tai se voidaan sisällyttää jonkun muun terapian tai valmennuksen sisältöön. 

 

Mitä hypnoterapian vastaanotolla tapahtuu

Asiakkaan tullessa ensimmäistä kertaa vastaanotolle käydään luonnollisesti alkuhaastattelu jossa kartoitetaan pikkuisen elämänhistoriaa sekä senhetkistä arjen tilannetta läpi. Keskustelussa yleensä nousee näkyväksi arkea kuormittavat hallitsevat tunteet sekä ajatukset. 

Mikäli hypnoterapia on osa jotakin muuta terapiaa tai valmennusta niin silloin hypnoterapian kannalta olennaiset asiat ovat jo tiedossa. 

 

Hypnoottinen olotila on erittäin miellyttävä syvärentoutunut tietoisuuden tila jota voidaan kutsua myös ihmiselle täysin luontaiseksi sisäänpäin kääntymisen olotilaksi jolloin ihmisessä itsessään piilevät voimavarat ja viisaus saavat äänensä kuuluville. 

 

Hypnoterapia-/hypnoosihoito ei ole sitä mitä toisinaan tv-viihteessä tai muissa medioissa näytetään shokeeraavasti. 

 

Vastuullisesti toteutettu hypnoterapia-/hypnoosihoito on aina turvallista ja asiakasta lempeästi auttavaa. Hypnoterapia-/hypnoosihoito kohdennetaan aina siihen teemaan, jonka asiakas itse kokee itselleen ongelmalliseksi ja kuormittavaksi. 

 

Hypnoterapiatapaaminen puhelimitse tai videoyhteydellä 

Varaa oma henkilökohtainen aika 

- soittamalla numerooni 044 258 2319, 

- laittamalla minulle tekstiviesti aikatoiveestasi 

- tai laittamalla sähköpostia aikatoiveestasi osoitteeseen anne@hvp-kanelia.com

 

Hypnoterapian hinta on 122 e/tunti sis alv 24 %. 

   

Muun terapian tai valmennuksen sisälle sovitettu hypnoterapia sisältyy ko. terapian tai valmennuksen hintaan. 

 

Tapaamisten toteutus

Tapaamiset toteutetaan Kanelian hoitotilassa Oulunkylässä tai videoyhteyden kautta. Kumpikin tapa on erinomainen ja hyvin toimiva.