"Välitämme ympäristöömme sitä mitä ajattelemme ja tunnemme"


 

Aura 

eli ihmisen fyysistä kehoa ympäröivä sähkömagneettinen kenttä.

 

Kuten toisella sivulla olen kirjoittanut, elämässä kaikki on energiaa niin myös aura ympärillämme on energiaa. 

 

Aura on monikerroksinen energiakehä tai -kenttä, joka ympäröi fyysistä kehoamme. Aura ”säteilee” eli värähtelee fyysisestä kehostamme ympärillemme ja on vuorovaikutuksessa ilmakehän avulla ympärillämme oleviin ihmisiin, eläimiin, luontoon ja myös muihin eri ulottuvuuksiin ja sitä kautta mm. enkeleihin ja luonnonhenkiin. 

Auraa kutsutaan myös ihmisen sähkömagneettiseksi kentäksi tai elämänkentäksi.

 

Kehoa ympäröivä energiakenttä mitattiin tieteellisesti (nykytiede) ensimmäisen kerran Harold Burrin Yalen laboratoriossa 1930-luvulla.

 

 

Auran / Elämänkentän eri kerrokset ovat lyhykäisyydessään seuraavat:

 

Eetterikeho / eteerinen keho / vitaalinen keho (monia nimityksiä)

Eetterikeho on ”muodoltaan” fyysisen kehomme kaltainen ja se värähtelee hyvin lähellä fyysistä kehoamme, ihan muutaman senttimetrin etäisyydellä. Eetterikeho on ikään kuin ”suojaviitta” fyysisen kehomme ympärillä. 
Tähän suojaviittaamme voi kuitenkin muodostua eri syistä johtuen heikkoja kohtia jolloin se ei voi suojata meitä siten kuin sen tarkoitus on. Eetterikehoon muodostuu heikkoja kohtia esim. negatiivisten ajatuksien ja tunteiden kautta. Tällaiset ajatukset ja tunteet voivat kummuta meistä itsestämme tai ne ovat tarttuneet auraamme itsemme ulkopuolelta, jonkun toisen ihmisen ajatuksista ja tunteista. 

 

Erilaiset ajatukset ja tunteet ovat tallentuneet ensin auramme muihin kerroksiin josta ne pääsevät vaikuttamaan eetterikehoomme myönteisesti tai kielteisesti, joka puolestaan vaikuttaa siihen miten fyysinen kehomme ja mielemme voi. 

Tästä syystä johtuen auran energiallinen puhdistaminen ja vahvistaminen on äärimmäisen tärkeää.

 

Aurasta opetan henkisissä valmennuksissa ja kursseilla enemmän.

 

Emotionaalinen keho

Tähän auran osaan on tallentuneena niin omat kuin ympäristöstäkin tulevat tai tarttuneet tunteet. Tästä syystä emotionaalista kehoa kutsutaan myös ”tunneauraksi”.

Kun harjoittelemme tunnistamaan ja tunnustamaan omia tunteitamme ja uskallamme ilmentää itseämme rehellisesti ja rakkaudella, samassa syklissä emotionaalisen kehomme värähtely kirkastuu ja muuttuu selkeämmäksi, joka puolestaan vaikuttaa eetterikehomme kuntoon ja sitä kautta fyysisen kehomme ja mielemme hyvinvointiin. 
Omien tunteiden tunnistamisen harjoittelu auttaa myös erottelemaan ne tunteet, jotka eivät kumpua itsestä vaan ovat tarttuneet auraan jostakin muualta. 

 

Mentaalikeho

Kaikki ajatukset, niin omat kuin ympäriltämmekin tulleet, ovat tallentuneena mentaalikehoomme. On hyvä muistaa, että tähän auran kerrokseen on tallentuneena ja tallentuvat kaikki ajatukset eli tietoiset ja tiedostamattomat. Mentaalikehoon on tallentuneena myös sukupolvilta toisille siirtyneet ajatukset ja uskomukset, niin hyvät kuin haitallisetkin. Täältä käsin ne vaikuttavat tunteisiimme josta edelleen eteerisen kehon kautta fyysisen kehon ja mielen hyvinvointiin. 

 

Ajatuksien voimaa ja merkitystä ei voi liiaksi painottaa. 

 

Mentaalikehomme on ”portti” kokonaisvaltaiseen kaikkialliseen ymmärtämiseen ja korkeamman minän viisauteen.  Portti ei voi toimia selkeästi mikäli mentaalikehomme ja emotionaalinen kehomme on sakkainen.

 

Spirituaalinen - / kausaalinen keho

Spirituaalisen kehon kautta meihin virtaa taukoamatta kaikkiallista ja kirkasta elämänenergiaa. Juuri sitä luomisen ja elämän energiaa, joka on aina ollut olemassa ja tulee aina olemaan. 

 

Hyväksyessämme sen, että olemme henkisiä olentoja fyysisessä ihmisen kehossa ja harjoitellessamme puhdistamaan ja selkiyttämään auramme eri osat sekä harjoitellessamme tietoista yhteyttä auramme eri osiin (joka tapahtuu mm. chakrojen kautta), meillä on mahdollisuus hiljalleen lähestyä sellaista ykseyden tunnetta ja värähtelyä, jolla on valtavan suuri merkitys sekä vaikutus siihen miten kokonaisvaltaisesti voimme tässä ihmeellisessä maailmassa ja maailmankaikkeudessa. 

 

 

Rakkaudellisin ajatuksin

-Anne