Ihmeelliset Chakrat - kurssi

 


 

Ihmeelliset Chakrat - kurssi 

 

tulossa... 

 

Ihmisen energiakeskuksien eli chakrojen toiminta on vahvasti yhteydessä siihen miten ihminen voi henkisesti ja fyysisesti. Chakrojen toiminnan vaikutus ulottuu mielen kaikille tasoille, joka puolestaan vaikuttaa fyysisen kehon toimintaan sekä siihen miten arjessamme koemme eri tilanteet sekä miten toimimme tai jätämme toimimatta. Chakrojen ja auran toiminta on avainasemassa siihen miten aistimme, koemme ja tulkitsemme esimerkiksi jonkin tilaisuuden tai tilan tunnelmaa. Chakrojen ja auran toiminta on vahvassa yhteydessä ihmisen herkkyyteen ja erityisherkkyyteen.

 

Chakrojen ja auran kautta tapahtuu myös yhteyden luominen ja yhteyden ylläpito jokaista ihmistä ympäröivään "näkymättömään" maailmaan ja kommunikointi sellaisille värähtelytaajuksien tasoille, joissa mm. enkelit, luonnonhenget sekä muu henkimaailma värähtelee eli on olemassa.  


Chakrojen toiminnalla on keskeinen merkitys ja vaikutus siihen millä tavalla koemme itsemme ja toimimme omassa ihmisen arjessamme. Elämänkokemuksemme, muistomme ovat kaikki tallentuneet chakroihimme - niin hyvältä tuntuneet kuin ne vähemmän hyvälle tuntuneetkin. Kaikki matkan varrella muodostuneet uskomuksemme ja niiden laukaisemat tunteet pintautuvat koettavaksi chakrojemme kautta.

 

Jokainen ihminen kantaa mukanaan jossain määrin itselleen haitallisia uskomuksia ja toistuvia tunnetaakkoja, jotka ovat muodostuneet inhimillisen elämän aikana, ja jotka olemassaolollaan aiheuttavat kuormitusta arjen eri tilanteissa. Hyvin usein juuri uskomukset ja niiden myötä pintautuvat tunnetaakat ovat vaikuttamassa siihen millaisia ajatuksia tietoisuudessa risteilee ja millaisia tunteita niiden seurauksena kokee. 

 

Kokemukseni mukaan ihmisen hyvinvoinnille suotuisa laajempi ymmärrys oman itsen ihmeellisyyksistä alkaa tapahtumaan syvemmin ja selkeämmin, kun ihminen tutustuu omiin chakroihinsa ja alkaa huomioimaan niiden toimintaa ja energiallista viisautta. 

Hyvin usein sen myötä alkaa tapahtumaan myös entistä syvempää ja lempeämpää ymmärrystä itseä kohtaan jolloin vapautuminen haitallisista uskomuksista ja tunnetaakoista helpottuu. 

 

Chakrojen olemassaolo ja toiminta liittyy jokaisen ihmisen itsetuntemukseen, henkiseen kasvuun sekä luonnollisesti sielunpolkuun. 

 

Chakrat eivät siis ole mikään ihan ”pikkujuttu” ihmisen elämässä. 

 

Ihmeelliset Chakrat - viikonlopppukurssin aikana opit muistamaan ja/tai vahvistamaan muistiasi mm. seuraavista aiheista:

 • Mitä chakrat ovat?
 • 13 suurta chakraa, jotka vaikuttavat sinussa kaikkeen?
 • Miten ne vaikuttavat mielen ja kehon hyvinvointiin? 
 • Miten ne vaikuttavat uskomuksiin ja kuormittaviin tunnetaakkoihin?
 • Mikä on aura?
 • Miten chakrat toimivat yhteydessä sinua ympäröivän auran kanssa?
 • Mikä merkitys chakroilla on omaan itsetuntemukseen?
 • Mikä merkitys chakroilla on omaan henkiseen polkuun?
 • Mikä merkitys chakroilla on omaan sielunpolkuun?
 • Mikä merkitys niillä on selkeämmän yhteyden muodostumisessa enkelimaailman energiaan (enkelit, arkkienkelit, luonnonhenget ... muut henkioppaat ja auttajat)? 
 • Enkeleiden tarjoama energiallinen apu chakrojen toiminnalle?
 • Mitä itse voi tehdä edistääkseen omien chakrojen esteetöntä toimintaa? 
 • Voiko omassa chakratyöskentelyssä tulla vastaan ns. ”kompastuskiviä”?
 • jne. ...

Kurssiviikonlopun aikana teemme myös ohjattuja harjoituksia, jotka pääsääntöisesti ovat kokemuksellisia, ja avaavat omaa tietoisuutta luomaan yhteyden omaan chakrajärjestelmään. 

Tervetuloa viettämään sinua voimistava ja tietoisuuttasi entisestään avaava viikonloppu ihmeellisten energiakeskuksiesi eli chakrojesi tarjoaman viisauden äärellä!

Viikonloppuna tapaat myös muita samanhenkisiä kanssakulkijoita. Kaikkia yhdistää paitsi kiinnostus omiin chakroihin, myös tarve ja tahtotila muistaa vahvemmin se tosiasia kuinka hieno ja ihmeellinen olento jokainen itsessään on. 

 

Ihmeelliset Chakrat-kurssi järjestetään HyvinvointiPortti Kaneliassa Helsingin Oulunkylässä osoitteessa Maapadontie 3 F, Helsinki.
Paikalle on helppo tulla lukuisilla busseilla, omalla autolla, junalla jne.  

 

Ilmoittaudu Ihmeelliset Chakrat-kurssille ..... xx.xx. mennessä sähköpostilla  anne@hvp-kanelia.com
tai soittamalla/tekstiviestillä p. 044 258 2319. 

Ilmoittautumisesi jälkeen, lähetän sinulle spostilla laskun tai linkin maksua varten verkkokauppaan, jolla voit maksaa osallistumisesi Ihmeelliset Chakrat-kurssille. 

 

Kurssin hinta on 133 e. Hinta sisältää arvonlisäveron 24 %.

 

 

Lämmöllä ja enkelimaailman siunauksin

 

Anne