"Se mitä ajattelemme vaikuttaa siihen millaisia tunteita koemme."


 

Tunteet

 

Myös tunteet ovat energiaa siinä missä kaikki muukin ihmisen elämässä. Tunteiden vaikutus ihmisen toimintaan on valtavan suuri. Tunteet voivat toimia ihmistä eteenpäin vievästi, mutta ne voivat myös täysin lamaannuttaa ihmisen toiminnan. 

 

Ihmisellä on lukuisa määrä erilaisia tunteita. Tiesitkö, että sinullakin on erilaisia tunteita noin 100? 
Melko harvoin tulemme ajatelleeksi tunteidemme lukumäärää, kuten ajatuksienkaan lukumäärää. 

 

Se mitä ajattelemme vaikuttaa siihen millaisia tunteita koemme.

 

Jokaisen tunteen taustalla on aina jokin ajatus, toisin sanoen, jokaista tunnetta edeltää aina jokin ajatus. Tunteen pintauttava ajatus voi olla tietoinen tai tiedostamaton. Mikäli tunnetta edeltävä ajatus on miellyttävä, sitä seuraa jokin miellyttävä ja hyvältä tuntuva tunne. Mikäli tunnetta edeltää jokin epämiellyttävä tai kurja ajatus, sitä seuraa vastaavasti jokin epämiellyttävä tai kurja tunne. 

 

Yksi ihmiselämän haasteellisimmista tehtävistä on oppia tunnistamaan omat tunteensa ja ajatukset, jotka laukaisevat omat tunnekokemukset. 

 

Ihmisen elämään kuuluvat erilaiset tunteet, niin hyvältä tuntuvat kuin myös vähemmän hyvältä tuntuvat. 
Erittäin moni ihminen kokee tänä päivänä esim. syyllisyyttä, ahdistusta, pelkoja, häpeää, jollakin tavalla alemmuutta, heikkoa itsetuntoa, riittämättömyyttä jne., joka puolestaan lisää stressihormonien vaikutusta kehossa ja kuormittaa arkea päivästä ja viikosta toiseen.
Elämästä on voinut muodostua eri asioiden suorittamisen kehä, jonka taustalla on aina jotkin ajatukset, jotka laukaisevat tunteet, jotka laukaisevat toiminnan, jotta esim. syyllisyys, ahdistus, pelot, häpeä, alemmuuden tunteet, heikko itsetunto, riittämättömyyden tunteet jne. helpottaisivat tai poistuisivat. Tämä voi jatkua päivästä ja viikosta toiseen ja ihminen väsyy.
Elämästä voi kadota hiljalleen värit ja mielekkyys.

Niin ei tarvitsisi olla

 

Hyvin usein piinaavien tunteiden taustalla on uskomukset, jotka ovat tallentuneet ihmisen alitajuntaan. Alitajunnasta käsin nuo uskomukset (ajatukset) vaikuttavat siihen millaisia tunteita päivän mittaan erilaisissa arjen tilanteissa koemme. Useimmiten emme huomaa niitä ajatuksia, jotka tunteemme laukaisevat, koska ajatukset kumpuavat automaattisesti ja samoin automaattisesti jokin tunne paukahtaa pintaan.

Tapahtumaketju on niin automaattinen, että reagoimme yleensä tunteeseen emmekä huomaakaan ajatusta, joka tunteen sai aikaiseksi. 

 

Melko usein tapahtuu niin, että ajatuksemme uskottelevat meille kerta toisensa jälkeen jotakin sellaista, josta seuraa kurjia tunteita. Tämä on hyvin yleistä ja hyvin inhimillistä. 


Ihmisille on hyvin luontaista, että olemme oppineet pitämään kaikkia ajatuksiamme totena emmekä ole oppineet kyseenalaistamaan ajatuksiamme. Arjen tohinassa emme tiedosta, että joku ajatuksistamme voikin juontaa kaukaa menneisyydestä esimerkiksi lapsuuden jostakin tapahtumasta, jonka seurauksena olemme oppineet ajattelemaan itsestämme jollakin kurjalla tavalla, joka laukaisee jonkin kurjan tunteen, joka estää itseä toimimasta siten kuin todellisuudessa haluaisi. Tuo jokin lapsuuden tapahtuma on tallentunut alitajuntaan uskomuksena, joka ohjaa ajatuksia, tunteita ja toimintaa vielä aikuisenakin ja mikä ikävintä, uskomuksen (joka ei yleensä ole totta) vaikutukset voivat olla hyvinkin tuhoisia. 

 

Omien tunteiden ja tunteita ohjaavien ajatusten sekä uskomusten tunnistaminen vapauttaa elämään vapaammin omaa elämää. 

 

Tunteet vaikuttavat mielen lisäksi myös fyysiseen kehoon kehon nesteiden kautta; mm. imunesteet, sylki, virsta ja kyyneleet. 

Tunteet vaikuttavat myös siihen millä tavalla eri elimemme toimivat. 

Mikäli olemme säilöneet kielteisiä tunteita itseemme saamme usein kokea lihaksien kireyttä ja kehon kankeutta.

 

Ajatuksemme ja tunteemme vaikuttavat siihen miten energia virtaa meissä. 

 

Ajatuksemme ja tunteemme vaikuttavat siihen miten chakramme toimivat.

 

Ajatuksemme ja tunteemme vaikuttavat siihen missä kunnossa kehoamme ympäröivä aura (sähkömagneettinen kenttä) on. 

 

Ajatuksemme ja tunteemme vaikuttavat aivan kaikkeen, myös siihen, millaisia arjen kokemuksia vedämme puoleemme. 

 

Omiin tunteiden syntymekanismiin tutustuminen ja sellaisten automaattisten ajatusten muuttaminen, jotka eivät ole oikeasti totta, on hyvin vapauttavaa ja palkitsevaa monella eri tasolla.

 

Automaattisista tunteista ja ajatuksista vapautumista voi hyvin kuvailla kahleista vapautumiseksi. 

 

Millaisista kahleista sinä haluaisit vapautua?

 

Automaattisia kuormittavia tunteita ja ajatuksia voi tutkia esimerkiksi kognitiivisen terapian avulla, hypnoterapian avulla, enkeliavusteisessa terapiassa, henkisessä valmennuksessa, kertaluontoisessa konsultaatiossa tai kertaluontoisessa keskustelutapaamisessa - vaihtoehtoja on monia.

 

Jokaiselle löytyy se itselle sopivin tapa lähestyä omaa itseään.

 

Kielteisistä ajatuksista ja tunteista irrottautuminen tuo tilalle vapauden ja ilon olla oma upea itsensä juuri sellaisena kuin on. 

 

Lämpimin ajatuksin

-Anne