Kognitiivinen KIT-valmennus™ - ihminen ihmisen apuna ja tukena

 

Sinulla on mahdollisuus muokata oman elämäsi käsikirjoitusta juuri sellaiseksi kuin sinä itse haluat. 

 


Sinun elämäsi on ainutlaatuinen ja kallisarvoinen.

Sinä olet ihmisenä ainutlaatuinen ja kallisarvoinen. 

 

Elämäsi on mahdollista olla sellaista, jossa tulet kuulluksi ja ymmärretyksi aidosti sinuna sekä olet hyväksytty ja hyväksyt itsesi täysin omana itsenäsi. Uskallat ilmaista ajatuksiasi, tunteitasi ja tuntemuksiasi vailla pelkoa siitä, mitä muut ajattelevat. Koet olevasi rakastettu ja arvostettu omana itsenäsi. Olet riittävä jokaisena hetkenä ja väsymyksen hetkellä saat aitoa myötätuntoa osaksesi. Ystävyyssuhteesi ovat aitoja, joissa tulet kohdatuksi ja ymmärretyksi reilusti ja myötätuntoisesti. Koet parisuhteesi hyväksi ja olet riittävä ja hyvä työssäsi. Olet riittävä ja hyvä äiti tai isä lapsellesi. Osaat pyytää ja ottaa vastaan apua ja tukea sitä tarvitessasi. 

 

Koet mielenrauhaa ja iloa, olet sopusoinnussa itsesi kanssa ja elät juuri sinun näköistä elämää, aidosti. 

 

 

Millaiset tunteet ja ajatukset ohjaavat sinun arkeasi?

 

Koetko usein tai säännöllisesti:

 

- Syyllisyyttä - Riittämättömyyttä - Epävarmuutta - Huolta - Häpeää - Ahdistusta -Alemmuutta - Toistuvaa alakuloisuutta - Vertailua - KateuttaPelkoa - 

Yksinäisyyttä - Tyhmyyttä - Huonoutta - Arvottomuutta - Masennusta - Jatkuvaa stressiä - Jotakin muuta toistuvaa ikävää tunnetta? 

 

Koetko oman erityisherkkyytesi olevan usein tai toistuvasti haasteellista sovittaa arjen kohtaamisiin, tapahtumiin ja tilanteisiin?

 

Mikäli löysit esimerkkiluettelosta itsellesi tuttuja tuntemuksia, jotka toistuvat säännöllisesti, niiden taustalla voi olla tunnelukkoja joita et tiedosta olevan olemassa ja silti ne siellä jossakin piilossa ovat. 

 

 

Tunnelukot aiheuttavat ihmisessä sellaisia haitallisia ajatuksia, tunteita ja toimintamalleja, jotka vaikuttavat suuresti siihen millaisena ihminen itsensä ja elämänsä kokee.

 

Tunnelukot näyttäytyvät elämässämme esimerkiksi toistuvina syyllisyyden-, riittämättömyyden-, epävarmuuden-, vertailun-, huonouden-, häpeän-, alemmuuden ja pelon ajatuksina ja tunteina.

 

Tunnelukkojen ohjaama tapa ajatella, tuntea ja toimia aktivoituu yleensä jonkin tilanteen laukaisemana ihmisen itsensä sitä tiedostamatta. Laukaiseva tilanne voi olla jokin täysin inhimillinen arjen tapahtuma, joka toistuu kerta toisensa jälkeen. 

 

Sinussa on olemassa viisaus ja voima tunnistaa sellaiset piilossa olevat tunnelukot, jotka tuottavat haitallisia ajatuksia ja toimintamalleja omassa elämässäsi.

Aina löytyy selitys (syy) monille kurjille ajatuksille, tunteille ja tuntemuksille, jotka ovat voineet piinata itseä jo hyvinkin kauan. Sinä voit vapautua niistä siten, että ne eivät enää haittaa ja ohjaa elämääsi.

 

 

Haitalliset ajatukset, tunteet ja toimintamallit vaikuttavat suuresti siihen millaisena koet itsesi ja oman elämäsi.

 

Minä autan sinua tunnistamaan mahdolliset piilossa olevat tunnelukkosi, jotka tuottavat kurjia ja haitallisia ajatuksia, tunteita sekä toimintamalleja omassa arjessasi. 

Kognitiivisia lempeitä keinoja hyödyntäen, löydämme yhdessä elämääsi sellaisen suunnan, jossa voit kokea rauhaa, iloa, myötätuntoa, rakkautta, menestystä, omanarvontuntoa - elämän iloa.

 

Harjoittelemalla kohtamaan ja tunnistamaan omia tunteita ja ajatuksia, ihminen voi vapautua omista tunnelukoistaan ja kielteisistä elämää ohjaavista uskomuksista ja toimintamalleista.

 

 

 

Vapaana omaa elämääsi haittaavista tunnelukoista ja ajatusmalleista, sinun ainutlaatuinen elämäsi muuttuu juuri sellaiseksi joksi sinä haluat sen muuttaa.

Olet itse oman elämäsi käsikirjoittaja ja ohjaaja, eikä joku muu. 

En tee asioita puolestasi, mutta olen myötätuntoinen, osaava ja kannustava rinnallakulkija, aidosti ihminen ihmistä tukemassa ja auttamassa. 

 

Kognitiivinen KIT-valmennus voi muodostua esimerkiksi 4:stä tapaamiskerrasta tai se voi jatkua pidempään, sinä päätät. 

Jo 4:n tapaamisen kokonaisuus on osoittautunut hyväksi ja tehokkaaksi oman elämän suunnan muuttajaksi. 

 

Tapaaminen voi olla myös yksi kohtaaminen, joka riittää siinä hetkessä. 

 

 

Olet lämpimästi tervetullut juuri sellaisena kuin olet! 

 

Voimme tavata Kanelian hoitotilassa Helsingin Oulunkylässä tai kohdata pidemmän matkan päähän puhelimen välityksellä. Kummatkin vaihtoehdot toimivat oikein hyvin. 

Valmennuksen hinta on 77 euroa/ tunti sisältäen arvonlisäveron 24 %. 

 

Varaa oma aikasi sähköpostilla tästä anne@hvp-kanelia.com ,

tai soittamalla puh. 044 258 2319 / Anne 

 

Jätäthän viestin, mikäli en pääse vastaamaan puheluusi. 

 

Rakkaudella

 

Anne

tunne- ja kehoterapeutti

kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyys, opinnot jatkuvat