Mitä esteettömämmin energia kehossasi virtaa, sen paremmin voit niin fyysisesti kuin henkisestikin


Kehon ihmeelliset energiakeskukset - Chakrat 

 

Mitä esteettömämmin energia kehossasi virtaa, sen paremmin voit niin fyysisesti kuin henkisestikin.

 

Mitä Chakrat ovat?

Chakrat ovat hyvin nopeasti värähteleviä energian pyörteitä, jotka yhdistävät ihmisen auran eri kerrokset fyysiseen kehoon. (Aura = ihmisen fyysistä kehoa ympäröivät hienojakoisemmat energiakehot, kts. edelliset blogikirjoitukset; Aura osat 1, 2 ja 3)  

Yksi chakrojen tehtävä on kaikkiallisen elämänenergian esteetön virtaaminen, joka edesauttaa fyysisen terveyden lisäksi ihmisen tietoisuuden kehittymistä kaikilla tasoilla; fyysisellä, eteerisellä-, emotionaalisella-, mentaalisella ja spirituaalisella tasolla, jolloin ihminen pysyy terveenä ja mieleltään hyvinvoivana. 

Chakrat toimivat ikään kuin pumppujen tai venttiilien tavoin, säädellen elämän energian virtausta kehossamme. Avaamme ja suljemme näitä ”energiaventtiileitä tai -pumppuja” ajatuksiemme ja tunteidemme mukaan, jotka puolestaan ovat kytköksissä erilaisiin elämämme kokemuksiin. Ihmisen fyysisessä kehossa chakrat toimivat ja vaikuttavat umpieritys- ja hermojärjestelmien kautta. Ihmeellinen ihminen on psykofyysinen kokonaisuus ja chakrajärjestelmän toimivuudella on suuri merkitys siihen miten voimme.

 

Chakra-tietoisuus on ollut käytettävissämme hyvin, hyvin kauan. Se on todellakin hyvin vanhaa viisautta ja tietoutta. Olet saattanut kuulla puhuttavan tai tutustunut 7-chakran-, 8-chakran tai 12-chakran ”järjestelmiin”. Sana järjestelmä sinällään kuvaa chakrojamme oikein hyvin, ovathan ne todellakin täydellisessä järjestyksessä ja järjestelmässä meissä kaikissa ihmisissä olemassa.

 

Chakrojemme energioiden on tarkoitus pyöriä spiraalin muodossa sekä oikealle että vasemmalle. Ne toimivat monessa eri kerroksessa vaikuttaen fyysiseen kehoomme ja ollen yhteydessä samanaikaisesti auramme eri osiin.

Mielestäni ei ole tarpeellista miettiä sitä, että mihin suuntaan omat chakrat milloinkin pyörivät. Tärkeämpää on kiinnittää huomio niiden tuomaan ja suomaan viisauteen ja henkiseen tietoisuuteen ja hyödyntää omalla kohdallaan chakrojen  mahdollistama apu ja helpotus omassa arjessa.

 

Ihmisen kehossa on lukematon määrä pienen pieniä chakroja eli energiakeskuksia. Ihmisessä on myös suuri määrä vähän suurempia chakroja mm. kämmenissä, jalkapohjissa, ohimoilla, korvissa, kaikissa kehon taitekohdissa eli taipeissa; kainaloissa, nivusissa, polvitaipeissa, kyynärtaipeissa jne. 

 

Edellisen lisäksi ihmisessä on vielä ns. kehon päächakralinja, jonka toiminta tai toimimattomuus puolestaan vaikuttaa kehon kaikkiin tuhansiin muihin chakroihin. Nämä päächakrat sijaitsevat juuri sillä pystylinjalla, joka meissä jokaisessa ihmisessä on ihmeellisellä tavalla kehittynyt aivan ensimmäisillä viikoilla, kun olemme sikiönä alkaneet kehittymään ollessamme äitimme kohdussa. 

Tämä kyseinen energialinja tai -putki on kehittynyt meissä muutamia hetkiä ennen kuin sydämemme on käynnistynyt sykkimään, ihan ensimmäisillä viikoilla, jolloin solut ovat aloittaneet jakautumisprosessin ja matka kohti inhimillistä ihmisen kehoa on alkanut. Sydämen käynnistyminen sykkimään on edelleen nykytieteellemme haastava asia, koska tiede ei ole pystynyt osoittamaan mitään mekaanista töpseliä, joka käynnistää ihmisen sydämen toimimaan sikiöasteella. Mikä onkaan se ihmeellinen elämän energia, joka käynnistää sydämen sykkeen?

 

Kyseessä on ihmeellinen kaikkiallinen elämän energia, se näkymätön energia - joka käynnistää elintoimintomme ja kehittää sekä ylläpitää niitä, juuri tälläkin hetkellä. 

 

Tämä päächakrojen energialinja johtaa energiaa fyysiseen kehoomme sen ulkopuolelta - Äiti Maan sisältä - jalkapohjiemme alta jalkojemme kautta pystysuoraan ylöspäin, selkälinjaamme pitkin aina päähän asti ja vielä pään yläpuolelle jatkaen edelleen fyysisen kehomme ulkopuolelle.

 

 

Viime aikojen korostuneet haasteet ihmisten elämässä ja chakrojen toiminta

Hyvin monella ihmisellä on ollut viime kuukausien tai jopa viime vuosien aikana hyvin haasteellista omassa arjessaan. Keho on saattanut oireilla mitä kummallisimmilla tavoilla ja sen lisäksi on omaan totuttuun arkeen ilmestynyt mitä erilaisimpia haasteita ratkottaviksi. Arjen haasteet ovat ilmenneet mm. työpaikan muutoksissa tai ”menetyksissä”, parisuhteissa, ystävyyssuhteissa jne. - On saattanut tuntua siltä, että kaikki totuttu menee ylösalaisin ja asiat takkuaa. Kaikkea vanhaa on ravisteltu hyvin voimakkaasti ja on mahdollista, että se jatkuu vielä jonkin aikaa. 

 

Nuo arjen ravistelut ja toisinaan aika suuret haasteetkin osittain johtuvat siitä, että meidän Maapallon värähtelytaajuus on noussut eli nopeutunut (on hyvä muistaa, että myös Maapallo on energiaa ja värähtelee siinä missä me ihmisetkin). Ja koska me ihmiset elämme tällä hetkellä täällä Maapallolla, niin luonnollisesti Maapallon värähtelytaajuuden muutos vaikuttaa meihin kaikkiin väistämättä - halusimme tai emme. 

 

Olet mahdollisesti kuullut tai lukenut, että Maapallon värähtelytaajuus on noussut 3.:sta ulottuvuudesta 4.:een ulottuvuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että eri ulottuvuuksien välinen energiallinen verho on ohentunut. Joka puolestaan taas tarkoittaa sitä, että Maapallolle ja meihin ihmisiin virtaa hyvin korkeavärähteistä ja puhdasta energiaa, joka ravisuttaa olemassa ollutta arvomaailmaa ja totuttuja tapoja-, toiminta- ja ajatusmalleja. 

 

Kolmannen ulottuvuuden taajuudella ihminen on keskittynyt paljolti materialistiseen elämään ja ehkä oppinut määrittelemään itsensä ja myös toiset ihmiset materialistella perusteella - eli ns. ulkoisten arvojen määrällä ja tavalla. 

Neljännen ulottuvuuden taajuudella ulkoiset arvot alkavat menettämään merkitystään ihmisen elämässä ja tilalle tulee laajempi ymmärrys kaikkeudesta ja sen tuomista mahdollisuuksista. Se ei tarkoita sitä etteikö olisi oikeus saada elää hyvää ja vaurasta elämää ihmisen inhimillisessä elämässä. 

Maapallolla elävistä ihmisistä huomattava osa elää vielä kolmannen ulottuvuuden mallin mukaisesti eli valitettavasti vielä voimme havaita itsekkyyttä, ahneutta ja heikommassa asemassa olevien ihmisten ylenkatsomista hyvinkin laaja-alaisesti, eläimistä ja luonnosta puhumattakaan. Tästä syystä Maapallo reagoi myös tällä hetkellä hyvin hätkähdyttävillä tavoilla. Ihmisiä ikään kuin pakotetaan heräämään ja toimimaan yhteistyössä eri tavalla kuin aiemmin on totuttu. 

 

Korkeavärähteisen energian virtaus meihin ihmisiin tapahtuu aura-kenttämme ja chakrojemme kautta. Olemme ihmisinä todella pitkän ajan kuitenkin eläneet siellä kolmannen ulottuvuuden tasolla (jossa Maapallokin on ollut) ja siten olemme oppineet toimimaan ja ajattelemaan sen mukaisesti. Uudenlaiseen energiaan ja toimintatapoihin oppiminen vaatii hieman harjoittelua, aikaa ja kärsivällisyyttä. Muutos ei tapahdu ihan hetkessä. Tästä syystä chakramme eli energiakeskuksemme joiltakin osin ovat vielä kolmannen ulottuvuuden asioissa ja tuntemuksissa, ellemme ole niitä tietoisesti ja kärsivällisesti alkaneet puhdistamaan ja aktivoimaan herkemmille taajuuksille, jolloin energia virtaa chakroissamme vapaammin. Osittain myös tästä syystä moni meistä ihmisistä on paininut viime kuukausina tai vuosina melkoisten haasteiden kanssa. Eli valtaosalla ihmisistä chakra-järjestelmä on tukossa, ainakin osittain. Niilläkin, jotka jotakin muuta väittävät.

 

Kuten aiemmin kirjoitin, ohjaamme chakrojemme toimintaa ajatuksiemme, tunteidemme ja elämän kokemustemme mukaan. Tästä syystä on tärkeää harjoitella tunnistamaan tunteitaan ja ajatuksiaan, tutustua niihin ja tunnustaa ne (ainakin itselleen), koska kaikki varastoituu chakroihimme, joka vaikuttaa siihen miten ja millainen energia meissä virtaa, joka puolestaan vaikuttaa siihen miten voimme henkisesti ja fyysisesti. 

 

Ja kuten kaikessa - ”vanha tarpeeton” on hyvä siivota pois, että uusi raikkaampi ja puhtaampi pääsee tilalle. 

 

 

 

13-Chakran järjestelmä 

 

Tulevissa kirjoituksissa tulen kertomaan ihmiseen vaikuttavista kehon nk. 13:a päächakrasta, jotka sijaitsevat juuri sillä pystysuoralla kehon energialinjalla, josta aiemmin kerroin.

Hyvin monella ihmisellä on kehon 13. eli pyhä ykseys-chakra alkanut aktivoitumaan ilman, että ihminen on tullut sitä ajatelleeksi tai on ollut siitä tietoinen. Tuo aktivoituminen itsessään on voinut aiheuttaa jos jonkinlaista oiretta fyysisessä kehossa. Ennen kuin tuo hyvin tärkeä kehomme 13. chakra pääsee täydellä teholla aktivoitumaan, meidän tulee ihmisinä kuitenkin hiukan työskennellä muiden chakrojen parissa, puhdistaa niitä, että energian virtaus kulkee vapaammin, ilman hidastavia tukoksia. 

 

Chakrat ja värähtelytaajuudet

Olet ehkä kuullut puhuttavan tai lukenut kirjoituksia 3.:n, 4.:n tai 5.:n ulottuvuuden chakroista. Kehomme chakrat värähtelevät monella eri taajuudella tai ulottuvuudessa. Ne ovat hyvin moniulotteisia. Kokemus on osoittanut, että ei ole tärkeää miettiä sitä, millä taajuudella jokin chakroista on. Tärkeää on se, että kiinnittää omaan chakra-järjestelmäänsä huomiota ja työskentelee sen kanssa, omaan tahtiin, itseään kuunnellen. 

Kun toimii sillä tavalla, aivan väistämättä oma värähtelytaajuus kokonaisvaltaisesti herkistyy eli kohoaa. Samalla opimme harjoittamaan uudelleen ajatuksiemme ja mielemme voimaa, joilla voimme luoda elämäämme ihmeitä. Sisäinen rauhallisuus ja ilo lisääntyvät, itsetunto ja omanarvontunto kohenee ja palautuu. Voimme fyysisesti paremmin. Aistit herkistyvät ja alamme huomioimaan ympäristöämme laajemmin ja osaamme alkaa nauttimaan itsestämme ja siitä voimasta, joka meillä kaikilla on käytössämme, kunhan harjoittelemme muistamaan sen. 

Hyvä olo lisääntyy kokonaisvaltaisesti vaikuttaen myös ympäristöömme monin eri tavoin. 

 

Enkelimaailman energiallinen apu chakra-työskentelyssä

Arkkienkelit auttavat energiallisesti ihmisiä chakrojen kanssa työskenneltäessä. Niin tekevät myös ylösnousseet Mestarit, joista valtaosa on elänyt monia elämiä ihmisen kehossa Maapallolla ja heillä on myös tietämys siitä, kuinka haasteellista elämä välillä on kaikkine inhimillisine tunteineen ja tuntemuksineen. 

Enkelimaailman tuoma energiallinen apu ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö meidän itse tarvitse tehdä mitään itsemme hyväksi. 

 

Siinä hetkessä, kun alamme vilpittömin mielin tutustumaan energialliseen Itseemme uudelleen, ovat Arkkienkelit ja Mestarit vierellämme meitä auttamassa, kun sitä pyydämme. Tämä voi tarkoittaa sitä, että Enkelit ja Mestarit pehmentävät energiallaan esimerkiksi joitakin kipeitä muistoja, jotka ovat hidastamassa jonkin chakramme toimintaa, jolloin meidän ihmisten on helpompi tunnistaa nuo tuntemukset, kun ne eivät enää tuota suurta henkistä kipua. Tuolloin niistä on myös mahdollista päästää helpommin irti, jolloin vapautamme energian virtausta jossakin chakrassamme huomattavasti, joka puolestaan taas vaikuttaa koko chakra-järjestelmäämme ja sillä on olla suuri vaikutus ja merkitys ihan fyysiseen terveyteen asti. 

 

Seuraavassa blogitekstissä aloitamme matkan 13:n chakran ihmeelliseen maailmaan.

 

Siihen asti

 

Kiitos, kiitos, kiitos 💞

 

Namaste

 

Rakkaudella 

 

Anne


Kanelian "Elämää enkelimaailman opastuksella"-ryhmään ja uutiskirjeen tilaajaksi pääset liittymään vieressä oikealla puolella  olevasta keltaisesta painikkeesta.

 

TAI 

 

Lähetä minulle viesti sähköpostiosoitteeseen

 

anne@hvp-kanelia.com 

 

Laita viestiin yhteystietosi ja pyyntö liittyä "Elämää enkelimaailman opastuksella"-ryhmän ja uutiskirjeen tilaajaksi. 

 

Tervetuloa 💞