Ihmisen fyysisen kehon ympärillä värähtelevät energiakehot eli aura, osa 1


 

Olen aiemmin luvannut sinulle aloittaa täällä blogissani kirjoituksien sarjan, jossa puhun hieman energioista. 

Energia-aihepiiriin liittyen, koen tärkeänä asiana puhua ensin pikkuisen ihmisen energiakehoista eli aurasta ja sen eri osista. Kurkistettuamme vähän auran eri kerroksiin, siirrymme sen jälkeen ihmisen energiakeskuksiin eli chakroihin, joista tarinaa riittää niistäkin muutaman oman osion verran. 

On mahdollista, että aura on sinulle täysin tuttu asia ja muistat huomioida sen jokaisena päivänä tai yhtä mahdollista on, että se voi olla hieman vieraampi asia, jota et ehkä ole tullut ajatelleeksi omalla kohdallasi. 

Tärkeä se joka tapauksessa on, koska oman aurasi kautta ja välityksellä voit vaikuttaa siihen millä tavalla kulloinkin voit.

Aura on monikerroksinen energiakehä tai -kenttä, joka ympäröi fyysistä kehoamme. Se ”säteilee” eli värähtelee energiaa kehostamme ympärillemme ja kehomme ympärillä ollen vuorovaikutuksessa ympärillämme olevan ilmakehän kautta muihin ihmisiin, eläimiin ja myös eri ulottuvuuksiin. Auraa kutsutaan myös ihmisen elektromagneettiseksi kentäksi. Auramme välityksellä aistimme myös ympärillämme olevan enkelimaailman. 

Käsitykseni mukaan ihmisen kehoa ympäröivä energiakenttä mitattiin tieteellisesti (nykytiede) ensimmäisen kerran Harold Burrin Yalen laboratoriossa 1930-luvulla.

Ihmisen ympärillä olevat energiakehot eli aura koostuu eri kerroksista. Auran eri kerroksia ovat eteerinen keho, emotionaalinen keho eli tunneaura, mentaalikeho sekä spirituaalinen keho. 

Tänään kurkistamme hieman eteeriseen kehoon, mikä se on ja seuraavassa osiossa jatkamme matkaamme seuraavaan auran osaan eli emotionaaliseen kehoon ja jälleen osio kerrallaan eteenpäin. 

 

Eteerinen keho; lähinnä fyysistä kehoa

Eteerinen keho myötäilee muodoltaan fyysistä kehoamme ja on hyvin lähellä sitä, muutaman senttimetrin etäisyydellä. Se on ikään kuin ”suojaviitta tai suojapuku” fyysisen kehon ympärillä. Ihmisen ollessa fyysisesti täysin terve ja kokiessa mielen tasapainoa ja rauhaa, tämä auran kerros on tasainen fyysisen kehon ympärillä. 

Eteerisen kehon voi tuntea tasaisena lämmön tunteena kämmenissä. Voit hyvin kokeilla sitä itsessäsi esimerkiksi näin: 

 

”Istu hetki aivan rauhassa ja anna hengityksen tasaantua. Sulje silmät ja vielä hengittele hetki rauhassa siihen asti kunnes koet, että kehosi rentoutuu. Hengityksen tahdissa, anna energiallisten juuriesi työntyä Äiti Maahan ja näe kuinka kauniit juuresi ulottuvat Äiti Maan ytimeen asti ja ankkuroituvat sinne. Pyydä arkkienkeli Mikaelia asettamaan syvän sininen viittansa ympärillesi ja laittamaan viitan kiinni varpaista leukaan asti ja asettamaan hupun päähäsi ylimpiä chakrojasi suojaamaan. 

Tämän jälkeen laita kämmenesi yhteen toisiaan vasten rintakehäsi eteen ja anna käsiesi olla vastakkain muutaman sekunnin ajan. Mikäli haluat, voit vielä muutaman kerran hieroa kämmeniä toisiaan vasten. 

Tämän jälkeen, kuljeta kättäsi muutaman senttimetrin etäisyydellä fyysisestä kehostasi, kämmen kehoasi kohti, ja mukaillen kehosi muotoa. Tunnet ehkä heti lämpöisen energiakerroksen kämmenessäsi, joka jatkuu ympäri koko fyysisen kehosi." 

Se on oma eteerinen kehosi, sinun auran yksi energiallinen kerros.

 

Eteeristä kehoa voidaan kutsua myös ”terveysauraksi”, koska sen ja fyysisen kehon välillä on aivan erityislaatuinen ”tiivis” yhteys. Kuten huomasitkin, sen muoto mukailee fyysisen kehosi muotoa.

Tähän auran kerrokseen voi kuitenkin muodostua eri syistä johtuen heikkoja kohtia esimerkiksi negatiivisten tai matalavärähteisten ajatuksien ja tunteiden kautta, mikäli ne ovat jatkuneet tai jatkuvat pitkään ja ovat alkaneet ohjaamaan ajatuksia ja niihin liittyviä tunteita. Mahdolliset sairaudet tuntuvat ja voivat näkyä juuri tässä auran osassa ennen niiden ilmaantumista oireina fyysiseen kehoon. 

Nuo heikot kohdat voivat tarkkojen käsien alla tuntua hyvin viileiltä ”aukkokohdilta” muuten niin lämpöisessä energiakerroksessa. Heikot kohdat voivat tuntua myös lievinä ”sähköiskuina” kämmenissä. 

 

 

 

Mikäli esimerkiksi enerigahoidoissa ilmenee eteerisessä kehossa joitakin heikkoja kohtia, sellaiset tuntuvat yleensä hyvin nopeasti käsissä ja niitä luonnollisesti myös silloin energiallisesti hoidetaan. Tällöin on olemassa mahdollisuus, että fyysinen keho välttyy mahdollisilta sairauden oireilta tai itse sairaudelta kokonaan. 

Tehdessäni energiahoitoja asiakkailleni, kämmenissäni tuntuu ikään kuin sähköiskuja silloin, kun asiakkaalla on jossakin fyysisen kehon osassa jotakin epätasapainoa. Asiakkaan auran tasolta tulleista ”sähköiskuista” on ollut se hyöty, että olen voinut ohjata asiakkaan tarvittaessa myös lääkärin vastaanotolle, jolloin lääketiede on voinut tulla avuksi ajoissa auttamaan asiakasta. Esimerkkeinä: alkava laskimotukos jalassa, paksusuolen oireita, piilevä poskiontelontulehdus, alkava tyrä, häiriötila munuaisissa jne. 

 

Vaikkakin eteerinen keho on auramme energiakerros, ovat siinä kaikki samat fyysiset aistimukset kuin fyysisessä kehossammekin. Tämä selittää sen, että henkilöillä joilta on jouduttu jostakin syystä johtuen poistamaan esimerkiksi jokin raaja, niin vaikkakin fyysisesti tuo raaja on poistettu, henkilö siitä huolimatta tuntee edelleen raajansa olemassaolon ja siinä olleet oireet esimerkiksi kovan kivun. Energiallisesti tuo raaja on jäänyt ”olemaan” ja siinä tuntuu edelleen kipua, vaikkakin fyysisessä mielessä raajaa ei enää ole. Lääketieteessä näitä tuntemuksia kutsutaan haamukivuiksi.  

Näitä nk. haamukipuja voidaan myös lievittää ja hoitaa energiahoidoilla. 

 

Lähinnä fyysistä kehoamme oleva eteerinen keho toimii ”välittäjänä” kaksisuuntaisesti hienovärähteisempien auran eri kerrosten ja fyysisen kehon välillä. 

Eteerinen kehomme reagoi hyvin voimakkaasti seuraavasta auran energiallisesta kerroksesta (emotionaalisesta kehosta) tuleviin ajatuksien energioihin, joilla on suuri vaikutus siihen miten fyysisesti ja myös henkisesti voimme - hyvin tai vähemmän hyvin. 

 

Emotionaalinen keho on se auramme kerros johon on tärkeää harjoitella kiinnittämään erityistä huomiota, koska sitä kautta suodatamme itseemme kaikenlaisia ajatuksia ja tunteita, jotka muodostuvat tuntemuksiksi fyysisessä kehossamme. 

Emotionaalisesta kehosta puhun seuraavassa blogikirjoituksessani.

 

Siihen asti, harjoittelethan tunnustelemaan omaa energiallista eteeristä kehoasi omien kämmeniesi välityksellä. Harjoitus vahvistaa mestarin ominaisuuksiasi, joka sinä jo olet.  Ja samalla tulet hoitaneeksi itseäsi oman energiakehosi kautta. 

 

Kiitos, kiitos, kiitos 💞

 

Namaste

 

Anne