Vääränlainen ihminen - egon kepposia


 

 

Viime viikolla minuun oli yhteydessä eräs asiakas, joka koki tarvitsevansa keskusteluapua jäsentääkseen omaa ajatusmaailmaansa. Hän koki hyvin ristiriitaisia tunteita itsessään, joita hän koki muodostuneen saatuaan toimintaohjeita henkisenä opettajana itseään ilmentävältä taholta, joka toimii pääsääntöisesti sosiaalisen median ja verkkoympäristön kautta. 

Asiakas oli saanut ohjeen irrottautua vääränlaisista ihmisistä elämässään, koska silloin vain oikeanlaiset ihmiset jäävät olemaan hänen elämäänsä. 

Asiakas koki epävarmuuden tunnetta siitä, mikä on vääränlainen ja oikeanlainen ihminen. Hänellä on elämässään lukuisia ihmisiä, jotka eivät aina käyttäydy hänen haluamallaan tavalla, mutta siitä huolimatta hänellä on vahva tunneside näihin ihmisiin, joista hän kovasti välittää. Pettymyksiä on ollut, mutta silti hän välittää. Hän ei voinut ajatella vain jättävänsä näitä ihmisiä pois elämästään sillä verukkeella, että he eivät toimi aina hänen tahtonsa mukaan tai että hän saa heistä huonoa energiaa, kuten henkinen opettaja on opastuksissaan usein korostanut. Asiakas koki sisimmässään, että nuo ihmiset kuitenkin hänestä kovasti välittävät, vaikka henkinen opettaja oli antanut hänen ymmärtää, että sellaiset ihmiset eivät oikeasti ole koskaan asiakkaasta välittäneetkään. Asiakas koki ahdistuksen tunnetta myös siitä, että onko hän itse vääränlainen ihminen, kun ajattelee eri tavalla kuin tuo henkinen opettaja. Hylkäävätkö enkelit hänet, jos hän ei toimi niin kuin oli suositeltu tai pääseekö häneen tarttumaan jokin negatiivinen energia ellei hän toimi, kuten tuo henkinen opettaja opastusta on kanavoinut.

 

 

Kävimme pitkän keskustelun asiakkaan kanssa siitä, että ei olemassa vääränlaisia ihmisiä. Ei edes tuo henkinen opettaja, joka asiakasta oli opastanut, ole vääränlainen ihminen. Jokainen ihminen on oikeanlainen. Keskustelimme asiakkaan kanssa siitä, että vaikka ihmiset ympärillämme eivät aina toimi sillä tavalla kuin itse haluaisimme, ei se kuitenkaan ole merkki siitä etteivätkö he meistä välittäisi. Usein törmäyskurssilla ollessamme lähellämme onkin sellainen ihminen, joka eniten meistä välittää. Se on harjoittelua myös henkiselle opettajalle, oppia ymmärtämään kaikessa piilevän positiivisen opin. 

 

 

Puhelu jäi mietityttämään ja koin esille nousseen asiasisällön olevan tärkeä, koska se käynnisti mietiskelyn tarpeen eri näkökulmista, jolloin meditoidessani pyydän selvennystä ja ohjausta enkelimaailmasta. Arkkienkelit kokivat tämän asian niin tärkeäksi, että toistuvasti ilmestyivät valokuviin orbeina vahvistamaan sitä energiallista kommunikointia, jota tämän asian tiimoilta kävimme. Heidän valoaan näet tämän kirjoituksen valokuvissa. 

 

 

 

Maailmassa ei ole olemassa vääränlaisia ihmisiä. Jokainen ihminen kantaa itsessään jumalallista energiaa, joka on vakuus siitä, että vain oikeanlaisia ihmisiä on syntynyt maapallolle. 

Ihmiselle on annettu yhdeksi elämän oppiläksyksi oman egon tunnistaminen eri muodoissaan ihmiselämänsä aikana. Tämä läksy on maapallon jokaisella ihmisellä, myös henkisillä opettajilla. 

Ihmiskunta on veden kaltainen. Vesi virtaa pehmeästi ja yksilölliset vesimolekyylit muodostavat yhteistyössä ja sopusoinnussa joet, järvet ja meret. Vääränlaista vesimolekyyliä ei ole. Jokainen vesimolekyyli on oikeanlainen ja tärkeä osa veden kokonaisuutta. Molekyylit yhdessä muodostavat veden olemuksen ja jokaisella niistä on tärkeä tehtävä jokien, järvien ja merien yhteistyössä. Jokainen yksittäinen ihminen maapallolla on kuin yksittäinen vesimolekyyli vedessä. 

 

Jumalallisen yhteyden löytämistä itsestä ja sen yhteyden ylläpitämistä joutuu harjoittelemaan. 

Kun se yhteys löytyy, ihminen oivaltaa ja huomaa, että jokainen ihminen on suuri opettaja. Kokiessaan olevansa parempi tai huonompi toista ihmistä, ego on luonut harhan, joka luo erillisyyttä. Erillisyys voi ilmetä siten, että luulee maailmassa olevan vääränlaisia ihmisiä. Erillisyyden energia luo kahtia jakoa ihmisten kesken, ja sellainen on aikojen saatossa johtanut laajemmassa mittakaavassa lopulta moniin sotiin. Sotia on ollut kansakuntien välillä ja yksittäisen ihmisen tasolla. Erillisyyden energia on aina samaa, olkoon se isossa tai pienessä mittakaavassa, ja sellainen pääsee muodostumaan silloin, kun ihminen ei ole yhteydessä omaan jumalalliseen olemuspuoleensa. 

 

Yksittäisillä sanoilla ja ajatuksilla on suuri merkitys. Kun sanat virtaavat jumalallisen olemuspuolen kautta, erillisyyden energiaa ei pääse muodostumaan, jolloin maailmassa näyttäytyy vain oikeanlaisia ihmisiä. 

 

Egon pönkittämänä ihminen voi ohjautua hieman sivuraiteille

Egon ohjauksen tunnistaminen itsessä ja omassa toiminnassa ei aina ole helppoa. Se onnistuu kyllä, mutta vaatii itsen tuntemista ja jatkuvaa sekä ehdottoman rehellistä kurinalaista työskentelyä itsen kanssa. Tämä tarkoittaa typistetysti sitä, että ihminen on harjoitellut näkemään itsessään kaikkien ihastuttavien piirteiden lisäksi myös niitä piirteitä, jotka eivät niin kovin ihastuttavia ole ja oppinut niiden tuoman viisauden ja opetuksen, itsen kautta.  

 

Jokaisella meistä ihmisistä on ego; heilläkin edelleen, jotka kuvittelevat jo aikoja sitten ego-asiat omalla kohdallaan käsitelleensä. Itse asiassa silloin, kun ihminen julistaa jo lähes kaikki egoon (eli matalampiin värähtelyihin) liittyvät asiat käsitelleensä omalla kohdallaan, se on melko varma signaali siitä, että paljon käsiteltävää ja opittavaa vielä hänenkin kohdallaan on. Ihmisenä oleminen on jatkuvaa harjoittelua. 

Toisen ihmisen määritteleminen vääränlaiseksi kuuluu egon kepposiin mielen ja ajatuksen tasolla. Se kuvastaa myös omalla tavallaan toisen ihmisen tuomitsemista. 

Tähän samaan kategoriaan sisältyy uskottelu, että vääränlaiset ihmiset on hyvä jättää taakseen elämästä siitä syystä, että he eivät ole koskaan sinusta oikeasti välittäneetkään, vaikka sinä aidosti olet heistä välittänyt.

 

Sellaiset ajatukset tai ilmaisut eivät koskaan ole jumalallista johdatusta. Kun tuollaisen sanoman ilmaisija ilmoittautuu olevansa henkinen opettaja, joka kanavoi ohjausta ja viestejä valon maailmasta, on hyvä pysähtyä miettimään millaisesta valosta on kysymys. Valon tasoja on monia, niitäkin, jotka ovat himmeämpiä. 

 

Kuvittele hetki, miltä sinusta tuntuisi, jos sinut määriteltäisiin vääränlaiseksi ihmiseksi? Tai miltä sinusta tuntuisi, jos sinua syyllistettäisiin, että todellisuudessa et ole koskaan välittänytkään jostakin henkilöstä, josta varmasti tiedät vilpittömästi välittäneesi, mutta jossakin asiassa olet uskaltanut ilmaista oman erilaisen mielipiteesi omien tuntemuksiesi pohjalta. Tekeekö se sinusta vääränlaisen tai sellaisen ihmisen, joka ei oikeasti koskaan ole välittänytkään? Tätä on hyvä pohtia itsen kautta.

 

 

Miten egon kepposia pääsee tapahtumaan?

Niin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun on unohtunut lahjomaton ja rehellinen energiallinen itsensä kanssa työskentely tai se on jäänyt hyvin vähälle. Tällainen ilmiö voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun ihminen on saanut vahvoja kokemuksia valon maailmasta ja heittäytynyt täysin sen lumoihin ja siinä vauhdin ja suosion hurmassa (joka rakentuu ympäriltä tulevaan huomioon ja sen tarpeeseen) onkin unohtunut, että kirkkaan ja selkeän yhteyden ylläpito vaatii jatkuvaa kurinalaista itsensä kanssa työskentelyä ihmisenä, vahvaakin vahvempaa maadoitusta, maalaisjärkeä ja rehellisyyttä. 

 

Mikäli ihminen on vauhdin ja suosion hurmassa joutunut edellä mainitun lumouksen pauloihin, nuo aiemmin lähellä olleet korkeavärähteiset valo-olennot yksinkertaisesti vain vetäytyvät kauemmaksi ihmisen ympäriltä, ja se tapahtuu niin ettei ihminen sitä itse huomaa. Tuolloin auraan eli energiakenttään muodostuu aukko, johon hyvin nopeasti voi luikahtaa tilalle jokin sellainen karkea olento, joka vakuuttavasti esiintyy valo-olentona; enkelinä, yksisarvisena, ylösnousseena mestarina tms. Tuolloin ihmisen tietoisuuteen alkaa tulemaan vääristeltyä tietoa totuuden seassa. Tämä puolestaan ruokkii egoa ja alkaa ohjaamaan ilmaisua ja tapaa toimia hyvin vahvasti. Ihmisen värähtelytaajuus on madaltunut hujauksessa, vaikka hän edelleen luulee ja julistaa olevansa värähtelyltään jollakin tietyllä taajuudella, mieluiten hyvin korkealla. 

Egon kepposiin kuuluu myös esim. itsensä ja omien mystisten kykyjen toistuva vahva korostaminen, johon voi sisältyä voimakas uskottelu siitä, että kyseinen ihminen ainostaan tietää jotakin (yleensä yliluonnollista), johon häntä on valmistelu vuosia. Tuota mielikuvaa ympäristöön voidaan voimistaa myös siten, että ihminen korostaa paremmuuttaan jonkun toisen ihmisen nimen kautta tai kustannuksella, joka toimii ikään kuin vakuutena jostakin. 

 

Sinua rakas lukija muistutan tässä kohtaa armollisuudesta. Edellä kerrottua ei tapahtuisi, ellei se olisi egon kepposia. 

 

Egon kepposia on sellainenkin, että asiakkailta pyydetään positiivista palautetta kirjallisena kursseista tai ns. kanavoinneista, joista positiivisten palautteiden antajille on luvattu ja lähetetty lahjakortti tai muu lahja. Näitä pyyteettömiä palautteita on sitten julkaistu referensseinä energiahoitoja ja -kursseja myyvän tahon puhtaasta yhteydestä valon maailmaan. Jotkin kurssimateriaalit ovat pitkälti rakentuneet kopiointeihin toisten ihmisten kirjoista ja kirjallisista materiaaleista, joka on unohtunut asiakkaalle kertoa ja joita on myyty omina kokemuksina ja kanavointeina. Asiakkaille myydyt ns. kauko-kanavoinnit ovat sisältäneet usein ”viestin arkkienkeleiltä”, jotka ”ovat vakuuttaneet, että yksi hoitokerta ei vielä riitä ja asiakkaan tulee selviytyäkseen pulmastaan ottaa hoitosarja kyseiseltä kanavoijalta.” 

On surullista ja häkellyttävää, että tuollaista tapahtuu, mutta sellaista tapahtuu ihan täällä meillä koto-Suomessa.

 

On aivan täysin selvä asia, että sellainen energia ei tule valon enkelimaailmasta. 

 

Mitä asialle voi tehdä?

Mikäli huomaat, että edellä kerrotun kaltaiset piirteet ohjaavat vahvasti jonkin henkilön toimintaa - olipa hän henkinen opettaja tai kuka tahansa - pyydä hänelle enkeleiden energiaa ympärille. Pyyntö riittää. Tuolloin herätät omat jumalalliset voimavarasi ja käytät niitä hyvään. Et tarvitse siihen mitään erityiskoulutusta tai jonkun itsesi ulkopuolisen tahon lupaa tai valtuutusta. Sinussa virtaa luonnostaan jumalallinen energia, joka on rakkauden energiaa. 

 

On hyvä harjoitella muistamaan, että jokainen ihminen on inhimillinen kaikkine tunteineen ja ajatuksineen koko ihmiselämänsä ajan, myös henkisinä opettajina itseään ilmaisevat. Heidänkin elämän oppiläksyhin sisältyy egon kepposien tunnistaminen itsestään. 

 

Egon kepposia on toisinaan hyvin haasteellista huomata, koska vauhdin hurmassa ne piiloutuvat taidokkaasti ja naamioituvat.  

Ihmisen toimintaa ohjaa vahvasti laumasieluisuus, jota kognitiivisella puolella kutsutaan laumageeniksi ja jota on tutkittu paljon. Tuo laumageeni on jokaisessa ihmisessä ja se voi ohjata ihmisen toimintaa siten, että ihminen lähtee tarkemmin ajattelematta seuraamaan, ikään kuin lauman mukana, jotakin sellaista, joka osataan esittää riittävän houkuttelevasti ja näkyvästi ja joka osataan esittää siten, että tuo jokin on juuri sitä mitä ihminen siinä hetkessä tarvitsee. Markkinointiin koulutetut ihmiset ja sen parissa työtään tekevät koulutetaan hyödyntämään juuri tuota laumasieluisuutta tai -geeniä, joiden tiedetään vaikuttavan ihmisen tunteiden kautta ihmisen valintoihin ja toimintaan. 

 

Tämä ilmiö on hyvin vahva tällä hetkellä myös somessa, jossa markkinoidaan erilaisia palveluita, myös henkisiä palveluita.

 

Henkisessä hoito- ja opetustyössä on aina vastuu toisesta ihmisestä - aina.

Asiakkaaksi voi ilmoittautua henkilö, joka on hyvin haavoittuvassa elämäntilanteessa, jolloin yleensä ihmisen mieli ja tunteet ovat kyseessä. Ihmisen mieli on hyvin herkkä ja tämän pitäisi olla täysin selvä asia jokaiselle, joka henkistä hoito- ja/tai opetustyötä tekee. Vastuun käsite ulottuu tältä fyysiseltä tasolta myös energialliselle tasolle, jota ohjaavat maailmakaikkeuden eri lait. 

 

On ensisijaisen tärkeää, että hoitaja-/opettaja muistaa nöyryyden kaikkeudelle omassa työssään. Kun sen oivaltaa, se myös näkyy ja ohjaa toimintaa.

Mikäli hoitaja-/opettaja on maadoittunut, vastuullinen ja tarkka energioista, joiden kanssa työskentelee sekä ymmärtää ja hyväksyy oman oppimatkansa jatkuvuuden ihmisenä läpi ihmiselämän, hän myös ymmärtää kuinka tärkeänä osana siihen liittyy maalaisjärki, jota ihmisenä tarvitsemme. Muuten emme olisi ihmisen kehossa.

Hän myös ymmärtää ja hyväksyy sen, kuinka tärkeää on oma henkilökohtainen rehellinen työskentely itsen kanssa. Oma henkilökohtainen kehityspolku ihmisenä jatkuu tässä ihan tavallisessa arjessa, jossa harjoitellaan mm. omien tunteiden tunnistamista ja tunnustamista sekä sitä miten ja mistä ne muodostuvat. Ymmärryksellä siitä, että ihmisenä harjoittelemme jokainen koko elämämme matkan ajan, on hyvin suuri merkitys siihen, millaiseksi yhteys enkelimaailmaan muodostuu, kehittyy ja säilyy. 

 

 

Kun oma jumalallinen yhteys pysyy kunnossa, ajatuksia ja ilmaisua ohjaa kunnioitus ja nöyryys kaikkeutta kohtaan. Silloin ”pullistelut ja keulimiset” jäävät pois, jotka ovat merkkejä jostakin alitajuisesta pelosta, jota ei ole vielä osannut tunnistaa. Tämä koskee kaikkia, myös henkisiä opettajia.

 

Jumalallisen yhteyden ollessa selkeä rakkaus, nöyryys, ilo ja suvaitsevaisuus täyttää mielen vahvistaen ymmärrystä siitä, millä tavalla jokainen ihminen on opettaja toiselle ihmiselle, silloinkin, kun jokin tilanne näyttäytyy ensi alkuun hieman kurjemmassa valossa.

Kun oivaltaa ja ymmärtää jokaisessa ihmisessä ja tilanteessa piilevän itseä koskevan opin, joka on aina positiviinen, kiitollisuus täyttää mielen. Tällöin yhteys enkelimaailmaan yleensä pysyy kunnossa.  

 

On hyvä muistaa, että meillä täällä koto-Suomessa toimii myös useita erittäin vastuullisia ja taitavia henkistä hoito- ja opetustyötä tekeviä henkilöitä. He eivät vain välttämättä pidä kovin suurta "meteliä" itsestään. 

 

 

On hyväksi harjoitella kyseenalaistamista

Muutamia vuosia sitten Dalai Lama oli Suomessa vierailulla, ja olin kuuntelemassa häntä. Dalai Lama kehotti kuulijoita kyseenlaistamaan rohkeasti asioita, joka tarkoitti myös ihmisen toimintaa, koska se on ainoa tapa löytää oma jumalallinen johdatus ja totuus. Hän kertoi tosi tarinan buddhalaisesta opettajasta, joka toimi henkisenä opettajana Yhdysvalloissa. Tuo buddhalainen henkinen opettaja oli saanut kokea suosion ja vauhdin hurmion, ja kovasti tykästynyt saamaansa huomioon ja arvostukseen buddhalaisena henkisenä opettajana. Oli varsin tyydyttävää ansaita paljon rahaa ja olla kuuluisa. Rahan ja kuuluisuuden himo alkoi kuitenkin ohjaamaan tuota opettajaa. Tällöin yhteys omaan jumalalliseen yhteyteen oli katkennut ja toimintaa oli alkanut ohjaamaan ego, joka on riippuvainen ulkopuolelta tulevasta suosiosta tai sen tunteesta. Buddhalaisen opettajan oppilaat olivat sokeasti kyseenalaistamatta luottaneet tuohon henkiseen opettajaan, olihan hän sentään buddhalainen. Oppilaiden joukossa oli eräs aviopari, joka oli käyttänyt suuria summia rahaa buddhalaisen henkisen opettajan opetuksiin. Tämä oli johtanut siihen, että ihastuttuaan tuon avioparin kauniiseen vaimoon, henkinen opettaja oli opettanut henkisiä asioita niin hyvin, että pariskunnalle viimein tuli ero, jonka jälkeen buddhalainen opettaja meni itse naimisiin tuon naisen kanssa.

Vaimonsa menettänyt mies huomasi menettäneensä omaisuutensa lisäksi myös vaimonsa sekä itsekunnioituksensa. 

 

 

Dalai Lama korosti sitä, kuinka tärkeää on harjoitella kyseenlaistamaan asioita ja ihmisten tapaa toimia. Tässä kohdin on hyvä muistaa, että ihminen ja hänen tapansa toimia ovat joskus kaksi eri asiaa. Jokaisen ihmisen perusolemus on jumalallinen. Mutta, kun ihminen huomaamattaan harhautuu egonsa ohjattavaksi, hänen toimintansa muuttuu, jolloin hän ei kuule jumalallista ohjausta. Se on jokaisen ihmisen oppiläksy. 

 

Tarinan jälkeen Dalai Lama puhui ihmisen inhimillisyydestä ja siitä, että maailmassa on paljon ihmisiä, jotka esiintyvät henkisinä opettajina, joihin ihmiset sokeasti luottavat. Tästä syystä tarvitaan kyseenalaistamista. Kaikki ei ole sitä mitä annetaan ymmärtää. Ja vaikka hän kertoi tarinan buddhalaisesta opettajasta, Dalai Lama korosti, että vastaavaa tapahtuu kaikkialla, ellei harjoittele olemaan tarkkana. 

Dalai Lama rohkaisi kyseenlaistamaan myös niitä asioita, joita hän itse opetti tuossa tilaisuudessa. 

 

On siis äärimmäisen tärkeää kyseenalaistaa ja harjoitella kuuntelemaan omaa viisauttaan. Siitäkin huolimatta, vaikka suuri joukko ihmisiä, oman laumageeninsä ohjaamana, toitottaisi jotakin muuta. 

 

Muistathan, että kaikki viisaus asuu sinussa. Sinussa virtaa jumalallinen energia ja saadaksesi siihen selkeämmän yhteyden saat mahdollisuuden harjoitella myös kyseenalaistamista, koska olet juuri oikeanlainen ihminen. 

 

 

Rakkaudella Anne